Dorogi Bányász Horgász Egyesület


                                                                                             


1.       A Palatinus tavon a felnőtt és ifjúsági horgász kettő bottal horgászbotonként három horoggal, a gyermekhorgász egy bottal és egy horoggal ellátott 

             készséggel horgászhat, a horgászjegy kiváltásától január 31. éjfélig. A tavon az éjszakai horgászat egész évben engedélyezett.

 2.       Egy darab szabvány méretű (1m x 1m-es) csali halfogó háló csali hal fogására használható. Az orsó nélküli sneciző bot harmadik botként nem      

                használható.

 3.       A hal kiemeléséhez kötelező a kiemelő szák használata. Ajánlott a pontymatrac és a sebfertőtlenítő használata. Csak egyéni haltartó használható, még 

               családtagokon belül is. A haltartó szákban a halat csak 24 óráig lehet tárolni.

 4.       Az ifjúsági horgász felnőtt horgász kísérete nélkül éjjel nem horgászhat. A gyermek horgász még felnőtt horgásszal sem horgászhat éjjel.

 5.       Csónakból gyermekhorgász még felnőtt horgász kísérettel sem horgászhat tíz éves korig. A gyermekhorgász kísérője a gyermek készségével nem 

               horgászhat, nem dobhatja be a szerelést és a megakasztott halat nem húzhatja ki (hacsak nem rendelkezik a vízterületre érvényes területi 

              engedéllyel), de a szákolásban és a szerelék összeállításában segíthet

 6.       Csónakból való horgászás esetén olyan távolságban kell leállni, hogy a partról horgászókat ne zavarják. Etetett vagy foglalt hely nincs. Etetőbóját 

               csak a horgászat idejére lehet kihelyezni.

 7.       Az éjszakai horgászatnál a horgászhelyet ki kell világítani (a világító kapásjelző fénye nem elégséges megvilágítás). A világítás tompított fényű legyen, 

               hogy más horgászt ne zavarjon.

 8.       A horog behordása nem engedélyezett (kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet váltott horgász esetében). Vízre kihelyezett  készségeket 

               felügyelet nélkül hagyni tilos.

 9.       Úgy nappali, mint éjszaki horgászatnál a horgászstégekre az ellenőrök bejutását biztosítani kell, hogy az ellenőrzést zavartalanul meg lehessen 

               valósítani. A víz felől érkező ellenőrzésnél az ellenőrök munkáját segíteni kell. Az ellenőrzés akadályozása esetén a horgász ellen fegyelmi eljárás 

               indul.

 10.    A kifogott nemes halat azonnal be kell írni a fogási naplóba, és csak utána lehet tovább horgászni. A beíráskor a fogás időpontjának is szerepelni kell.

             (hónap, nap óra, perc) Az egyéb halat a horgászat befejezésével kell beírni. A fogási naplót február 28-ig le kell adni.

 11.    Telepítés után állategészségügyi szempontoknak megfelelően, ha szükséges, türelmi időt kell tartani. Ebben az időszakban teljes tilalom van.

 12.    A vízlefolyónál lévő nádas és a 1523/30és a 0566/12 hrsz. ingatlanok teljes partszakasza, valamint a parttól számított 50 méteres vízfelületi szakasza 

             egész évben kíméleti terület, ahol horgászni tilos!

 13.    A strandon strand idény idején a horgászat egész nap tilos. A búvár bázis területén a búvárkodás idején a horgászat tilos.

 14.    A környezetért, a part tisztaságáért a kulturált horgászás biztosításáért minden horgász egyénileg felelős.

 15.    A társadalmi együttélés szabályait minden horgásznak be kell tartani és a vendégeivel be, kell tartatni.

 16.    Ittas állapotban horgászni tilos, ugyancsak tilos ittas állapotban csónakba szállni.

 17.    Minden horgász egyben ellenőr is, köteles jelenteni a horgász fegyelem megsértését, a rendzavarást, az elnéző magatartás is büntethető.

 18.    Vendég horgászaink napijegyet válthatnak Február 1. és november 15. között.

 19.    Napijegy ára:                 felnőtteknek          4.000 Ft érvényes napkeltétől napnyugtáig

                                                                                     5.000 Ft érvényes a váltás idejétől számított 24 órán át.

                                                  ifjúságiaknak           2.000 Ft  érvényes napkeltétől napnyugtáig

                                                 felnőtt behúzós*      4.000 Ft érvényes a váltás idejétől számított 24 órán át                                 

                                          

20.    A turista állami jeggyel rendelkezők a tóra területi jegyet válthatnak.

 21.    A felnőtt éves tavi területi jegy ára 2018. évre                        39.800 Ft

          Behúzós felnőtt  éves tavi területi jegy** ára 2018. évre       49.800 Ft

.         Éves gyermek területi jegy ára 2018. évre                                  1.000 Ft

.22.    Az egyesület hírei az egyesület facebook oldalán (Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete), weboldalán (www.dbhe.hu), a stéges házak mögötti   

              hirdetőtáblán, valamint a dorogi Vadász-Horgász boltban olvashatók.

 23.    A horgász tavon évente 24, hetente 3, naponta 2 ponty és 3 kg egyéb hal fogható ki. Nemes halból naponta összesen 3 db fogható. 

              A 60 cm feletti pontyokat kíméletesen vissza kell helyezni a tóba, elvinni tilos!

             Behúzós engedéllyel rendelkező horgász évente 20 nemes halat foghat ki összesen. Az 5 kg feletti pontyot és amurt kíméletesen vissza kell helyezni a   

             tóba, elvinni tilos.

 24.    A méret és mennyiségi korlátozásokat és az ívási tilalmakat az Országos Horgászrendnek megfelelően be kell tartani! A tilalmi idő alatt ki fogott halat 

              haladéktalanul vissza kell dobni. A pontyra ívási tilalom nincs. Süllőre, csukára és balinra horgászni február 1. és április 30 között tilos!

 25.    Fokozottan óvni kell a víz tisztaságát és a környezetet. Szemetet a szemetes kukákba kell gyűjteni. A nád kivágása tilos! A vízi balesetek elkerülése 

              végett a tavon bóják használata tilos!

 26.    A Horgászrend megsértőivel szemben az egyesület fegyelmi felelősségre vonást alkalmaz és az Országos Horgászrend alapján a szabálytalanság 

             mértékének megfelelően a területi és az állami horgászjegyet is bevonja melyre az ellenőrök jogosultak. A szabályok megsértőiről szükség szerint   

             fénykép és videó felvétel készíthető.

 27.    A Sátorkői tó területén a búvárkodás csak a búvár állomás területén engedélyezett a búvár szabályok szigorú betartásával.

 28.     Tilos az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet váltott horgász esetében.

29.    A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem adhatja vagy ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n 

            (szák, bilincs, pányva) tárolhatja (a fogás idejétől számított maximum 24 órán át) továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja 

           el a horgászhelyről.

 30.    A jelen Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben, az Országos Horgászrendben foglaltak az irányadóak.

 31.    Egész évben tilos megtartani a feketesügeret, aranykárászt és a compót! A véletlenül megfogott halat azonnal és kíméletesen vissza kell engedni!

            

  

        *Behúzós napijeggyel hal nem vihető el. A horgász csak saját maga előtt horgászhat, oldalra              nem húzhatja el a felszerelést. A halakkal 

         valókíméletes bánásmód alapfeltétel.  A behúzós         horgász    saját felelősségére húzza be felszerelését, így amennyiben például csónakos 

         horgász 

véletlenül összeakad vele, felelősségre nem vonhatja.

  

      **Behúzós éves engedéllyel horgász évente 20 nemes halat foghat ki összesen. Az  5kg 

feletti   halat kíméletesen vissza kell helyezni a tóba, elvinni 

           tilos. A horgász csak saját maga előtt horgászhat, oldalra  nem húzhatja el a felszerelést. A halakkal való  kíméletes bánásmód alapfeltétel, 

           

          pontymatrac 

és sebfertőtlenítő használata kötelező.. A behúzós   horgász  saját felelősségére húzza be felszerelését, így amennyiben például    

           

          csónakos 

horgász  véletlenül összeakad vele, felelősségre nem vonhatja. A digitális halmérleg, illetve a hozzá való hal mérést segítő eszköz     

           (pontyzsák, stb.) megléte k

ötelező!

 

         A Horgászrendet a 2018. január 14-i közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta.

        Dorog, 2018. január 29.

       Dorogi Bányászok HE. Vezetősége

     A  HE. elérhetőségei:

       Elnök: Sztahovits Péter

       email: sztahovitspeter@gmail.com

       Székhely: Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete

       Dorog, Bartók B. utca 19.

       Elérhetőségek: email: dbhe@dbhe.hu

       Elnök: Sztahovits Péter 06 30 317 5496

       Gazdasági vezető: Árvai Ákos   Horgász-Vadász Szaküzlet Dorog Bécsi Út 79.

       Titkár: Borbély Gábor Péter 06 30 249 5774       e-mail: dbheinfo@juropnet.hu

       Tógazda: Szekér István 06 20 975 3306

       Fő ellenőr: Winkfein Miklós 06 20 480 937

       Éves és napijegy váltható: Horgász-Vadász Szaküzlet Dorog Bécsi út 79.

       Napijegy váltható: Harlem söröző Esztergom-kertváros Tópart utca 16.

 


 Vissza